[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Sekce cykloturistiky [ Klub českých turistů - sekce ]

ČESKÁ CYKLOLIGA

je dobrovolné sdružení cyklistů jezdících pravidelně po většinu roku, které vzniklo ještě v Československu - v r. 1986 díky iniciativě funkcionářů komise cykloturistiky - vycházející z celosvětového oživení jízdního kola.

CL propaguje cyklistiku jako aerobní sport, jehož pravidelné provozování zlepšuje srdeční činnost, vytrvalost, pohyblivost, otužuje organismus, zvyšuje celkovou kondici bez rozdílu věku a jakéhokoliv omezení.

Kolopřesun - při obezřetné dopravní kázni - umožňuje "zdarma" najezdit i veliké vzdálenosti a přitom detailně pozorovat široké okolí trasy - což je moc krásné, až romanticky dobrodružné!

Podmínkou členství je: ujet na libovolném jízdním kole za měsíc minimálně 100 km v několika vyjížďkách (nejlépe na zdravějším vzduchu - v přírodě) a pravidelným tréninkem zvyšovat svou zdatnost a výkonnost, o čemž pošleš jednou za rok hlášení o absolvovaných kilometrech, které se zakládá na plné důvěře v pravdivost Tvých údajů!!! V CL "bojuje" každý sám se svou pohodlností - jezdí pro své zdraví a radost! Za poznáváním vlasti i ciziny! Po zkušenostech od vzniku CL do r. 1990, kdy se zúčastňovalo cca 3000 cyklistů, chceme také v obnoveném KČT tuto již poměrně dobře zavedenou formu cykloturistiky dále rozvíjet a poskytnout tak dalším zájemcům realizaci a možnost porovnání - poměření své cykloaktivity ještě jednodušší evidencí: Po uplynutí vyhodnocovaného období (březen-listopad běžného roku) si každý (ze svého CL "záznamníčku") zrekapituluje a sečte najeté km a na kartičce formátu A6 odešle pověřenému funkoionáři (garantu-ved.) tzv. hlášení max. do 31. prosince t.r. s těmito údaji:

jméno a příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, povolání

kilometráž za celé období (III.-XI.) roku + doplní zda je:

začátečník

dříve jezdil

aktivní cyklista

závodník.

Toto hlášení je zároveň přihláškou do registrace CL nebo přihlášku obnovuje! Pro zpětné zaslání diplomu CL/A6 nutno přiložit do obálky s hlášením ještě (přeloženou) obálku s vyplněnou svojí adresou a známkou - nárůst poštovného nás limituje!!

Hodnocení výkonnosti - stupňů CL - podle minimální měsíční kilometráže, která se určuje dle výpočtu průměru z celoroční km/9 :

IIl. liga - 100 km / 900 km/rok

II. liga - 250 km / 2250 km/rok

I. liga - 400 km / 3600 km/rok

extraliga - 600 km / 5400 km/rok

a pro superjezdce superliga - 1200 km / 10800 km/rok

Na důkaz svého členství v CL jezdec obdrží:

za každý kalendářní rok diplom s uvedením získaného stupně CL

po 3 letech nepřetržitého členství samolepku CL na kolo, kde vyznačí svůj stupeň CL - žlutým fixem l

po 6 letech nepřetržitého členství odznak CL !

KČT také nabízí účast na řadě jízd u nás i v zahraničí - dle svého poměrně pestrého kalendáře i na nově označených cyklotrasách, samostatných cyklostezkách a dokonce pobyt s programem na vznikajících cyklozákladnách! Informace o tom získáš z tisku, R, TV nebo přímo v místních odb. KČT !!

Mnoho radostných zážitků na cestách! Získej pro CL své známé a možná, že časem najdeš i svůj cyklooddíl při KČT ! CYKLOTURISTICE ZDAR !!!


Adresa:
garant-vedoucí Cykloligy ČR:
Old. Provazník, U smaltovny 20/H, Praha 7, 170 00

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Josef Pithart (Klub českých turistů) org. 2, 20.04.2005 v 18:54 hodin


Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm