[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Sekce rodinné turistiky [ Klub českých turistů - sekce ]

"Za toulavým náprstkem",
aneb nikdo nemusí zůstat doma!

Rekreační sport pro celou rodinu

Vážení příznivci turistiky,

členové Klubu českých turistů organizují kromě pravidelné činnosti pro svoje členy též řadu turistických akcí (pěší, cyklo, lyžařské a další) i pro veřejnost. Jednou z forem, jak umožnit rekreační sport také rodinám s malými dětmi a zároveň je seznámit s činností KČT, jsou akce "Za toulavým náprstkem", jejichž obsah Vám přiblíží následující řádky:

1. Akce "Za toulavým náprstkem" je pro všechny děti, ale plnění ocenění "Za toulavým náprstkem" je určeno jen dětem do 12 let, které nejsou členy KČT. Akce má charakter rodinné turistiky, proto se jí může zúčastnit kterákoliv rodina s malými dětmi.

2. Podmínky akce "Za toulavým náprstkem" mohou plnit děti ve věku do 12 let v doprovodu svých rodičů, prarodičů, strýčků a tetiček nebo jiných dospělých členů rodiny. Účast dětí bez doprovodu je vyloučena.

3. Akce se mohou zúčastnit i dětské kolektivy s vedoucím (oddíly, kroužky, školy, kluby a pod. - nečlenové i členové KČT), ale jen pro nečleny KČT - je to první účast na akci, při níž získají záznamník. Druhou a další účasti pak děti mohou absolvovat jen se svými rodinnými příslušníky dle bodu 2.

4. Akce obsahuje, dle možnosti a nápaditosti pořadatele, různé soutěže, hry, dovednosti apod. Kilometráž je krátká, nejvýše do 15 kilometrů pro pěší a do 25 kilometrů pro cyklo.

5. Na každé akci "Za toulavým náprstkem" dostane dítě do příslušného políčka záznamníku razítko.

6. Za postupné účasti na 3, 6 a 10 akcích pak dítě získá stanovené odměny.

7. Odměnu si vyžádá vždy u pořadatele, který mu záznamník vydal.

Akce "Za toulavým náprstkem" mohou mít i jiný název - např. "Korálky" (pořádají se na Sokolovsku), "Za dvanácti měsíčky cestou necestou ..." (na Ostravsku), "Pohádkový les" a podobně. Pořadatelé se těší na účast Vašich dětí i Vaši, přejí moc hezké společné zážitky a věří, že se stanete členy některého z odborů Klubu českých turistů. V nich si jistě najdete i jiné společné aktivity, které se stanou neodmyslitelnou součástí Vašeho života. Vždyť turistika je sport finančně i fyzicky nenáročný, krásný a pro všechny!

Julie Henzlová
PRAVIDLA PRO ORGANIZOVANÍ AKCE
"ZA TOULAVÝM NÁPRSTKEM"
(určená pořadatelům akcí)

Nová pravidla schválil ÚV KČT a jsou v platnosti od l. l. 2001.

Akce "Za toulavým náprstkem" je určena široké veřejnosti a má ryze náborový charakter. Podporuje rozvoj rodinné turistiky, tj. turistiku a soužití v rodině se svými nejbližšími.
Akce je určena dětem do cca 12 let v doprovodu svých rodičů, prarodičů, příp. i dalších dospělých příbuzných (tety, strýčkové apod). Účast dětí bez doprovodu je vyloučena.
Dětské kolektivy s vedoucím (oddíly, školy, kroužky, kluby apod.) se sice mohou akce zúčastnit, plnění je však možné pouze jako absolvování "první" akce spojené se získáním záznamníku. Další plnění již musí probíhat společně s rodiči, prarodiči apod.
Náplní akce jsou nejrůznější soutěže, hry, zkoušky a jiné dovednosti dle možnosti a nápaditosti pořadatelů. Maximální denní kilometráž je 15 km pro pěší akce a 25 km pro cyklistické akce.
Organizátor může akci vyjímečně uspořádat i v rámci jiné turistické akce (pochodu apod.), avšak za předpokladu samostatné trasy, která bude splňovat podmínky bodu 4 !
Akci "Za toulavým náprstkem" nelze zařadit do zahraničních zájezdů a podobných akcí, které již nesplňují charakter náborovosti a jsou spíše součástí pravidelné systematické činnosti, mnohdy určené pro vlastní členy.
Pořadatelé potvrdí malému "plniteli" účast na akci razítkem do příslušného políčka záznamníku. Za postupnou účast na 3, 6 a 10 akcích pak udělí organizátor, který záznamník vydal, stanovenou odměnu. Odměny vydává zásadně ten článek KČT, který vydal záznamník (odbor KČT, oblast).
Záznamníky a odměny obdrží pořadatel akce "Za toulavým náprstkem" na sekretariátu KČT (Ústředí KČT, Archeologická 2256, 155 00 Praha 5 - Lužiny).
Sekretariát KČT vede evidenci vydávaných záznamníků a odměn jednotlivým pořadatelům na konkrétní akce "Za toulavým náprstkem", které jsou uvedené v Kalendáři turistických akcí. Přitom kontroluje dodržení bodů 4 a 6. Bez dodržení uvedených pravidel nemůže žadatelům záznamníky a odměny vydat.
Přihláška ve formátu pdf


Poznámka:
Akce se samozřejmě mohou účastnit i oddíly TOM, ATOM a další děti KČT. Nemohou se však účastnit plnění oceněni "Za toulavým náprstkem".

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Josef Pithart (Klub českých turistů) org. 2, 20.04.2005 v 18:28 hodin


Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm