[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Tantra institut [ Tantra a meditace ]

CO JE TANTRA? Tantra znamená v překladu "splétat".Vše je spolu spojeno. Tantra je spirituální cesta, která nevylučuje sexualitu. Ze sexuální energie vzniká veškerý život - je životní energií. Díky tantře se naše životní energie může opět rozproudit, učíme se žít v touze a lásce. Na skupinách tantry můžeš blíže prozkoumat, jaké vzorce, projekce, bloky a hodnocení ti brání žít tak, jak si přeješ. Tantra ti umožní najít cestu ke své přirozenosti. Můžeš opět zakusit nevinnost své sexuality. Naučíš se přijímat a milovat sama sebe takového, jaký jsi, takovou, jaká jsi. Základem tantry je láska k sobě samému. Láska není žádný pocit, je to stav bytí, do kterého se všichni rodíme. Až díky naší "výchově" a dalším zkušenostem jsme se bezpodmínečné lásce odnaučili. Na kurzech tantry se budeš učit, jak se znovu otevřít zázrakům lásky.

Tantra znamená MILOVAT TO, CO JE.

Témata, se kterými se na kurzech tantry budeš setkávat:
Vztahy - partnerství - erotika - sexualita - emoce - živost - nepřipoutanost - loučení - touha po lásce - bezpečí - spojení srdce, pohlaví a spirituality Kdo by netoužil po naplňujících vztazích nebo po harmonickém přátelství?A jak to vypadá ve skutečnosti? Mnozí lidé se cítí osamělí, nemilovaní a touží po bezpečí. Jiní žijí ve šťastném partnerství, ve kterém by si ale přáli více živosti a silnějších sexuálních prožitků. Věříme, že když nalezneme toho správného partnera či partnerku, vyplní se nám všechny naše touhy. V chráněném prostoru tantrické skupiny můžeš při setkáních s druhými odhalit staré, již překonané myšlenkové vzorce a udělat nové zkušenosti. Uvědomíš si vlastní reakce, které dříve vedly ke konfliktům, a naučíš se zacházet s pocity jako žárlivost, vztek, strach, smutek, radost a touha. Budeš mít příležitost si vyjasnit, v jakém vztahu chceš žít, a naučit se upřímnosti k sobě i ostatním.

Tantra je duchovní cesta, která nevylučuje sexualitu. V tantrických skupinách sexuální energii využíváme, abychom nalezli přístup k vlastní živosti a vlastnim pocitům. Ty totiž často pohřbíváme pod horou příkazů, morálních zásad a přesvědčení, traumat a zranění. Kdo z nás miluje sama sebe jako čistou sexuální bytost? Kdo dokáže z hloubi svého srdce říct "ano" své sexualitě? Často svou touhu odsuzujeme, hodnotíme a potlačujeme, a namísto ní prožíváme strach a stud. V chráněné, láskyplné atmosféře si jemným způsobem budeme vytvářet nové zkušenosti se smyslností a erotikou. Budeme se učit radovat se ze smyslnosti, erotiky a touhy a UVOLNIT SE do těchto pocitů, aniž bychom s nimi museli cokoliv dělat. Každý účastník se může sám rozhodnout, jak daleko chce v setkáních a zkušenostech zajít. Naučili jsme se držet sama sebe pod kontrolou nebo se přizpůsobovat, být poslušný, plnit očekávání druhých nebo jsme byli zneužiti. To vše zasypalo naše pocity, nebo jsme se od nich odstřihli, protože bylo příliš bolestivé je prožívat. Dnes toužíme po živosti nebo po sexualitě plné touhy. Ale právě když chceme, aby naše sexualita byla intenzivnější, nepodaří se nám to, dokud se budeme oddělovat od svých tak nemilých pocitů jako je smutek, bolest, vztek atd. K živosti patří celé spektrum pocitů - tedy ty, které jsou nám příjemné, i ty, které bychom raději necítili. Nebo máme strach z toho, že nás naše pocity zaplaví, že ztratíme kontrolu nebo že je nebudeme moct vydržet - jako například žárlivost. Naše duše si přeje vyléčení starých ran a my si vytváříme situace, ve kterých se náš protějšek těchto starých ran dotýká. Pak se podivujeme těmto "ranám osudu", které nás zasahují jako blesky z čistého nebe. V chráněném prostoru tantrické skupiny můžeš v setkáních plných lásky a respektu ostatním dovolit, aby se opatrně dotkli tvé duše, a tak opět nalézt přístup ke svým pocitům. Můžeš se naučit tyto pocity pozorovat, aniž by jsi s nimi musel cokoliv dělat. Máš možnost tyto pocity prožívat, aniž by tě ovládly. Nejde o to, abychom pocity žili navenek. Podstatné je, naučit se je vítat a užívat si je.

TANTRA JE CESTA, KTERÁ VEDE K LÁSCE K SOBĚ SAMÉMUA K UVĚDOMĚNÍ SI SEBE SAMA.Abha Heidi Fugmann

KONTAKTNÍ ADRESA:

Tantra institut
Na Žvahově 23
152 00 Praha 5
Česko (CZ)
tel: (+420) 251 553 233
(+420) 603 893 640

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.tantra.cz

Typ záznamu: Tantra a meditace
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 11.03.2004 v 19:07 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm