[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Folklor si zaslouží moderní časopis

Vyšlo první číslo časopisu Folklor v roce 2007
ročník XVIII. číslo 1/2007
Obálka časopisu Folklor 1/2007
Obálka časopisu Folklor 1/2007
Rozhovor se šéfredatorem časopisu Folklor
Folklor si zaslouží moderní časopis
říká v rozhovoru nový šéfredaktor časopisu Folklor Oldřich Koudelka.
Už koncem prosince našli v poště pravidelní odběratelé první číslo nového 18. ročníku. A možná to pro některé bylo jedno z dalších vánočních překvapení. Časopis je už na první pohled úplně jiný, než na jaký byli po léta zvyklí. I to je důvod, proč vznikl tento rozhovor.
V čem je časopis Folklor nový?
Především je nový svou tváří a periodicitou. A také tím, že se více zabývá lidovou kulturou jako rozmanitým celkem, nejen děním kolem souborů a festivalů. Více se dívá do budoucnosti, není pouhým vzpomínkovým bulletinem. Určen je široké rodině všech, kteří mají rádi folklor, které tato oblast oslovuje a inspiruje. A to mohou být i laikové, lidé, kteří mají rádi konkrétní regiony, jejich tance a písničky, obyčeje. Jediné, co mne mrzí je, že dostat se více do veřejnosti není možné vzhledem k omezeným finančním prostředkům. Ty limitují rovněž počet stran nového časopisu. Proto již na startu hledáme cesty, jak situaci vylepšit.
Proč jste kývnul na výzvu FoS ČR a stal se šéfredaktorem časopisu Folklor, co vás na tom lákalo?
I když nabídka převzít funkci šéfredaktora časopisu Folklor přišla poněkud nečekaně, zastihla mne v rychlíku, považoval jsem ji za určitou výzvu nejen pro sebe, ale pro všechny, které jsem krátce nato k projektu přizval, tedy novou redakční radu, grafické studio, tiskárnu, spolupracovníky. Myslím si, že celé folklorní hnutí si zaslouží skutečně moderní časopis, který je možné v rámci ekonomických limitů vytvořit. Tím vůbec nechci říci, že předchozích sedmnáct ročníků bylo špatných, naopak, ale časopis byl dosud určen jen vedoucím souborů, manažerům a více či méně odborné veřejnosti. Ale chyběla mu aktuálnost, šíře čtenářského záběru a rovněž skutečně časopisecká podoba, se kterou je možné oslovovat co nejširší veřejnost. Čtenáři jsou dnes hodně vybíraví a forma je často oslovuje stejně, ne-li více než obsah. Svoje dosavadní více než čtvrtstoleté novinářské zkušenosti chci nyní namířit právě tímto směrem. Aby byl časopis aktuální, moderní, čtivý, dynamický a vypovídající.
Jaký je váš vztah k folkloru a lidovým tradicím a zvykům?
Můj vztah je bytostný, byť jsem v žádném folklorním souboru nikdy nepracoval. Vystudoval jsem ale teorii kultury a umění, estetiku, o lidové kultuře, tradicích a venkovském prostoru píši jako novinář už více než pětadvacet let, navíc se venkovem a jeho kulturou aktivně zabývám i ve své spisovatelské a kulturně společenské práci. S Folklorním sdružením České republiky spolupracuji tři roky. Na vesnici žiji, konkrétně na Malé Hané, na pomezí Boskovicka, Konicka a Jevíčska a v některých obcích se aktivně podílím na organizování konkrétních projektů v rámci místních Programů obnovy venkova.
Jaké jsou vaše koníčky a záliby?
Vedle psaní, jsem autorem dvanácti knih, je to především myslivost, ale i zde je to spojeno s autorskou činností. Jsem předsedou Klubu autorů myslivecké beletrie Českomoravské myslivecké jednoty. Hodně se věnuji cykloturistice, na kole jsem již projel kus Evropy. Rád čtu, fotografuji a poznávám nové lidi.
Co byste vzkázal čtenářům časopisu na začátku roku 2007?
Čtenáře chci požádat, aby časopis pozorně četli, byli tolerantní k počátečním bolístkám, ale především sami přicházeli s konkrétními náměty, posílali své články a příspěvky. Je to totiž především jejich časopis a poprvé ve větší míře dostávají šanci aktivně jej tvořit a zkvalitňovat. Již první ohlasy svědčí o tom, že nový mediální produkt byl vesměs přijat jako změna pozitivní a nezbytná, dávající větší šanci představovat folklor jako prvek aktivní prezentace našich regionů i České republiky jako celku. A to rozhodně není málo.

Děkuji za rozhovor
Slávek Hrzal
předseda mediální komise FoS ČR, 603 426 422

Důležité informace:
FOLKLOR
časopis Folklorního sdružení ČR
měsíčník
ISSN 12310-7972, MK ČR 6782
Vydavatel:
Folklorní sdružení České republiky
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1
tel.: 234 621 218, fax: 224 214 647
e-mail: foscr@adam.cz
Objednávky časopisu: na adrese vydavatele FoS ČR.
Předplatné:
Každý členský subjekt dostává 1 výtisk časopisu zdarma.
Členové souborů si mohou další výtisky objednat za Kč 350,- za rok, ostatní zájemci za Kč 515,- ročně.
Šéfredaktor: Oldřich Koudelka
Adresa redakce časopisu Folklor:
Úsobrno 133,
679 39 Úsobrno, okr. Blansko
tel.: 516 412 107, 607 503 920
e-mail: oldrich.koudelka@volny.cz
DALŠÍ INFORMACE: Časopis Folklor
Zveřejněno 02.01.2007 v 17:28 hodin


Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm