[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Dny tradiční kultury 2007

Tisková zpráva
V červnu 2007 jednal mezinárodní výkonný výbor projektu Dny tradiční kultury (dále jen DTK) ve Strážnici o zabezpečení průběhu akcí a finančním příspěvku z fondu Visegrádské čtyřky.
Jednání se zúčastnili vedoucí představitelé Folklorního sdružení ČR, Národného osvetového centra Bratislava, Valašského muzea v přírodě Rožnov p.R., Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Jednání řídil ředitel NÚLK pan Jan Krist.
Výkonný výbor posuzoval připravenost akcí DTK v ČR a na Slovensku, jejich organizační, odborné a finanční zajištění.
Taneční dílna pro děti na Slovensku proběhla úspěšně 1. - 7. 7.2007 v Tatranské Štrbě a to v návaznosti na setkání lektorů v Likavke.Výstupem ze setkání lektorů byl organizační pokyn a metodika odborné stránky tanečních dílen. Vyvrcholením bude vystoupení na mezinárodním dětském festivalu v Luhačovicích 7. -9. 9. 2007.
Taneční dílna Praha proběhne 28. 8.-1. 9. 2007 s vystoupením dětí na MFF Pražský jarmark na Ovocném trhu.Tím bude ukončen dvouletý cyklus tanečních dílen.
V rámci celostátního finále soutěže Zpěváček 2007 ve Velkých Losinách 11. -13. 5. 2007 se uskutečnil seminář. Předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica informoval přítomné o přípravě semináře a společné akce Zpíváme pro radost. Galakoncert vítězů soutěží v roce 2007 v ČR a SR se uskuteční 14. 10. 2007 na Žofíně v Praze.
Akce Muzičky proběhla na Slovensku v rámci Klenovské rontovky koncem června kde mladí muzikanti mimo jiné studovali úpravy, stylizovaný i autentický folklor podle P. Tomkoviče a S. Dudíka.
Muzičky v ČR se budou konat 14. -16. 9. 2007 v Brně pod garancí Milana Zelinky z FoS.ČR.
Mladí primášci z ČR se sejdou ve Valašském muzeu v Rožnově p. R. 9. -15. 7.2007 pod garancí M. Jakubíka za účasti čtyř lektorů.
Na Slovensku se primáškovia setkají v Považské Bystrici 23.-30.7.2007 pod garancí pana M. Veselského. Na akci v Rožnově bude přítomen také lektor ze Slovenska a na Slovensku lektor z Čech.
Národné osvetové centrum Bratislava podalo informaci, že pravidelná akce Setkání mladých folkloristů v rámci festivalu ve Východné se letos konat nebude, ale současně seznámili výkonný výbor o obnovené akci - studentském semináři, který se bude konat v rámci slavností v Kokave 9. -10. 8. 2007.
Předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica zdůraznil, že výchova mladé generace je pro zachování lidových tradic významná, že projekt DTK má podporu Ministerstva kultury ČR i SR a také obou velvyslanců, ale přesto se ukazuje, že vzhledem ke stále klesajícímu finančnímu příspěvku z fondu V4 bude mezinárodní výkonný výbor nucen hledat další zdroje financování DTK v příštím roce.
Nad letošním ročníkem DTK převzal záštitu ministr zahraničních věcí ČR pan Karel Schwarzenberg.

Jaroslav Mikunda

Kontakt:
Jarmila Zorbičová,tajemník projektu
Tel.: 234 621 220, 737 557 583
e-mail: zjarka@seznam.cz
DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 10.07.2007 v 17:32 hodin


Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm