[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

DTK - mezinárodní dílna - Muzičky 2007 Praha

DNY TRADIČNÍ KULTURY
Stručné zhodnocení akce DTK - mezinárodní dílna - Muzičky 2007 Praha
Termín konání: 14. - 16. září 2007

Místo konání: DDM (Dům dětí a mládeže), Karlínské Spektrum, Praha 8
Garant akce: Jozef Harčarik, ředitel hudebního festivalu - Setkání lidových muzik, Praha
Počet účastníků: 4 dětské muzičky v hudeckém obsazení
Raslavičanik - Horní Šariš, obec Raslavice - 3 primy, 1 kontry, 1 basa
Kopaničiarik - Slovenské Kopanice, Myjava, 1 prim, 1 druhé housle, 1 kontry, 1 basa
Kopaničárek - Moravské Kopanice, Starý Hrozenkov, 1 prim, 1 druhé housle, 1 kontra, 1 basa
Malá muzika - ZUŠ Praha 8, oblast Valašských Klobúk, 1 prim, 1 druhé housle, 2 kontry, 1 violončelo
Generální lektor: Radomír Golas, ředitel hudebního festivalu - Setkání cimbálových muzik
Valašského království
Franek Jozef - lektor - Raslavičanik, Slovensko
Mikláš Milan - lektor - Kopaničiarik, Slovensko
Rapant Jan - lektor - Kopaničárek, Morava
Staněk František - lektor - Malá muzika, Praha
Počet účastníků: 19 účastníků, 5 lektorů, 4 osoby doprovodu, 1 řidič

Štáb - FoS ČR: Pšenica Zdeněk - předseda, Harčarik Jozef - garant akce, Zorbičová Jarka - tajemník projektu, Zemanová Viera - zdravotnické zabezpečení, Mikunda Jaroslav - organizace

Celkem: 34 osob
Doprovodné akce: Návštěva Hradu s odborným výkladem
Společenské hraní ve Velechovské vinárně, Spořilov
Závěrečné vystoupení na X. ročníku festivalu - Jižní město zpívá hraje a tancuje. Presentace vlastního regionu jednotlivých muziček a na závěr společné hraní, kde se střídali pouze primášové muziček. Ostatní hráli bez notových podkladů.
Ubytování bylo zajištěno v hotelu FORTUNA RHEA, V úžlabině 19, Praha 10 - Strašnice v hotelových buňkách 2+3 se sociálním zařízením a snídání.

Obědy a večeře byli společné v restauračním zařízení SNACK Restaurace v Jeruzalémské ulici, Praha 1. Bylo podávané jednotné menu v odděleném salónku.
Druhá mezinárodní dílna dětských lidových muzik byla uskutečněna v rámci DTK byla uspořádaná FoS ČR prostřednictvím hudebního festivalu Setkání lidových muzik a jeho ředitelem Jozefem Harčarikem za spolupráce pracovníku FoS ČR.
Horní Šariš z oblasti Raslavice na Východním Slovensku (Raslavičanik), Slovenské Kopanice z oblasti Myjavy, významného to regiónu nezapomenutelného primáše Samka Dudíka (Kopaničiarik), Moravské kopanice z oblasti Starého Hrozenkova zastupovala muzička Kopaničárek. Pražská Malá muzika pro tuto dílnu zvolila hudební materiály z oblasti Valašských klobouk.
Po vzájemné dohodě lektoři jednotlivých muziček pro tuto tvůrčí dílnu připravili materiály pro hraní v hudeckém obsazení. Po rozehrání ve vlastních sekcích, postupně odborní lektoři seznamovali ostatní muzičky se specifickými prvky z jednotlivých regionů. Lektoři se ukázali, že jsou odborně na výši, se znalosti věci příslušných regionů, jejich zvláštnosti a jejich typické presentace.
Velikým přínosem byla příprava notových materiálů již doma s rozepsáním pro jednotlivé nástroje a osobní vedení zkoušky lektorem příslušného regionu. Odpadli veškeré diskuse, protože co bylo v notách, to bylo dáno a na lektorovi zůstávalo citlivě a erudovaně to malým muzikantům vysvětlit a popřípadě i předvést. Lektoři právě prokázali při společenském posezení a hraní jednotlivých muziček každé zvlášť a ve finále také dohromady, že umějí také vzít za správný konec a společně, když ne na svých vlastních hudebních nástrojích zahrát pro všechny přítomné.
Velice dobrá spolupráce byla i při samotné secvičné, kde každý lektor si kontroloval to správné hraní a nasazení jednotlivých nástrojů včetně společných nástupů, respektování zpěváků a sebe navzájem. V průběhu Muziček, nebylo znát nervozitu ani mezi lektory ani mezi účastníky a ani mezi organizátory celé akce. Spíše byl patrný respekt a úcta navzájem. Projevil se i motivační prvek, a to i když účastníci nebyly věkově vyvážení, přesto svým přístupem a zájmem o věc dokázali, že podobné akce jsou potřebné, mají smysl a jsou nedílnou součástí každého z nás.
Velikým přínosem kromě společné návštěvy Hradčan bylo společné muzicírování ve Velechovské vinárně a společné vystoupení na festivalu Jižní město zpívá hraje a tancuje.
Ten první přínos - žádná učebna, zkušebna či samostatné hraní nemá takový význam pro budoucí rozhled a kvalitu samotného hudebního projevu, jako konfrontace mezi jednotlivými muzičkami, ale především bezprostřední kontakt s publikem, které zatleská, přidá se ke společnému zpívání a občas pronese i nějakou připomínku, která může posloužit jako podnět pro další práci. Podle ohlasu publika lze konstatovat, že to byl vynikající souběh součinnosti kvalitní práce v jednotlivých mladých kolektivech se zaměřením na lidovou kulturu a jejich presentace na veřejnosti.
Samotné nacvičování mělo zákulisní zabezpečení formou občerstvení a možnosti diskuse k probíhající dílně malých muzikantů. Občerstvení zabezpečil FoS ČR a kuchyňské vybavení zabezpečil DDM konkrétně pí. Šimánková.
Na závěr je nutné poděkovat Františkovi Hlucháňovi, že umožnil v rámci festivalu Jižní město zpívá hraje a tancuje presentovat tvůrčí výsledek dílny Muzičky 2007 v podobě společného vystoupení v režii J. Harčarika, který tento festival režíroval. Také je na místě poděkovat za poskytnutý oběd a občerstvení v rámci festivalu.
Z celé akce byla pořízena fotodokumentace, která bude vydána na CD pro všechny účastníky mezinárodní dílny včetně vystoupení na festivalu JMZHT.

Za tuto dílnu muziček je potřeba poděkovat všem účastníkům, lektorům a organizátorům za celkový nadstandardní přístup. Je škoda, že to bylo tak krátké.
Obálka k DTK
Obálka k DTK

V Praze, Jozef Harčarik, garant akce

DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR
Zveřejněno 23.09.2007 v 23:55 hodin


Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm