[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

ZÁPIS Z I. JEDNÁNÍ VÝBORU FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ ČR

Velká Bystřice, 20. 11. 2004
- Přítomni:
Ehrenbergerová Radka, Fabišik Vlastimil, Langer Josef, Michálek Ladislav, Novák Jaroslav, Pšenica Zdeněk, Synek František a Zelinka Milan
Program jednání:

1) volba předsedy sdružení
2) volba 1. místopředsedy sdružení
3) volba místopředsedy sdružení
4) termín dalšího jednání
5) různé
Závěry jednání:

Ad 1)
Předsedou sdružení byl přítomnými zvolen Zdeněk Pšenica.

Ad 2)
1. místopředsedou sdružení byl přítomnými zvolen Ladislav Michálek.

Ad 3)
Místopředsedou sdružení byl zvolen František Synek.

Ad 4)
Další jednání výboru se uskuteční 13. prosince 2004 od 16.00 hodin v Brně v kanceláři sdružení.

Ad 5)
Do 30. listopadu každý člen výboru písemně dodá předsedovi informace o tom, jaký okruh činnosti sdružení by chtěl zabezpečoval.
Zaznamenal: František Synek

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím 1 názor)
Vili Dekan24.11.2004 v 11:02
Upřímně gratuluji nově zvolenému výboru a přeji mnoho úspěchů v náročné a nelehké práci. Jsem rád, že Valná hromada dospěla k tomu, že je ještě třeba se zamyslet nad hlavními dokumenty. Možná moje dílčí připomínky ke Stanovám a Programu nebyly ty nejdůležitější, které k závěrům v usnesení vedly. Ale vítám, že došlo ke kompromisu, který umožní výboru některé věci v dohledné době znovu posoudit. Ještě jednou blahopřeji a přeji mnoho úspěchů v užitečné práci.

Zveřejněno 22.11.2004 v 13:03 hodin


Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm