[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Mezinárodní folklórní festival "PRAHA SRDCE NÁRODů"

Hlavní pořadatelé: SFZ Limbora a hl.m. Praha
V dňoch 26. - 29.5.2005 sa v Prahe uskutoční 7. ročník medzinárodného folklórneho festivalu "Praha srdce národů". Je to multikultúrna a multietnická akcia medzinárodného významu.
barevný leták
Tento projekt je najväčšou spoločnou akciou národnostných menšín a etník žijúcich v Prahe a na území Českej republiky.
Hlavné mesto Praha podalo organizátorom pomocnú ruku hneď pri zrode festivalu. Podľa odozvy uplynulých piatich ročníkov veríme a vidíme, že tento medzinárodný festival už zapustil korene v pražskom kultúrnom živote a stal sa ďalšou ozdobou a magnetom pražského kultúrneho diania. Priblížil bohatosť a tradície iných národov a etník v domácom prostredí.
Medzinárodný folklórny festival " Praha srdce národů" vznikol ako pokus o zmierenie vznikajúcich a množiacich sa národnostných konfliktov vo svete a domnievame sa, že v tomto smere bohato napĺňa svoj cieľ. Každý koncert festivalu je dôkazom že hudba, spev a tanec sú univerzálnym jazykom pre porozumenie tam, kde slová nestačia. Prezentuje tradičnú ľudovú kultúru jednotlivých národov ako súčasť českej či svetovej kultúry. Je výrazným signálom nášho kladného vzťahu a úcty k jednotlivým národnostiam, ktorý odnášajú jeho účastníci do svojich materských štátov. Je o to cennejší, že nás čaká v blízkej dobe vstup do Európskej únie.
leták
Podobne ako v uplynulých ročníkoch sa festivalu zúčastní asi 500 účinkujúcich z 20 súborov z domova i zahraničia. Pražská kultúrna verejnosť sa mohla potešiť nádherným prejavom ľudového umenia : českého, bulharského, slovenského, poľského, srbského, ruského, rusínskeho, ukrajinského, maďarského, gréckeho, rómskeho a moravského folklóru.
Ľudové umenie bolo prezentované v jeho tanečných, hudobných a speváckych prejavoch. Ročník 2004 navštívilo viac ako 4400 divákov na koncertoch v divadle " U Hasičů", v Lucerne, v kostole u Sv. Salvatora, na Nám. Míru, Nám. Jiřího z Poděbrad, v Redute, v Divadle na Vinohradech a na Staroměstském náměstí.
Hoci iniciátorom tohoto podujatia bola slovenská menšina, žijúca v spoločnom štáte už mnoho rokov, hneď od začiatku sa spoluorganizátormi stali aj ďalšie národnostné spolky a združenia. Hlavnými usporiadateľmi sú SFZ Limbora a hl.m.Praha. Ďalšími spoluorganizátormi sú: Klub Polski, Svaz Maďarů, Bulharský klub, Asociace Řeků, Lyceum Řekyň, Ukrajinská iniciativa, Kulturní sdružení občanů německé národnosti, Svaz Němců, Rómske kluby, Ruský klub, Detvan, Klub slovenskej kultúry a ďalší.
Dscn0020
Záštitu nad touto multietnickou akciou prevzal zmocnenec vlády ČR pre ľudské práva Svatopluk Karásek a hl. mesto Praha.
Táto akcia má rýdzo nekomerčný charakter. Festival bol otvorený pre verejnosť na verejných priestoroch bezplatne alebo symbolické vstupné v divadlách.
Účinkujúce súbory si nenárokujú honoráre, aj keď sa často jedná o špičkových predstaviteľov jednotlivých kultúr. Súbory si účtujú nutné režijné náklady (doprava, ubytovanie, stravovanie). Takýto predpoklad je aj pre organizáciu 7. ročníka.
Oslovené sú súbory z týchto krajín: Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Rusko, Írsko, Izrael, Nemecko, Bulharsko, Grécko, Juhoslávia, Chorvátsko, Francúzsko, Poľsko, Taliansko, Rumunsko, Holandsko, Senegal, India.
Kontakt: SFZ Limbora, Praha 2, t:+420/224 921 350, fax +420/224 920 687, m:+420/777 144 770, limbora@limbora.cz

Ing. Jaroslav Miňo, ředitel festivalu

Harmonogram festivalu Praha srdce národů 2005:
V piatočnom koncerte bude účinkovat väčšina súborov. Najlepšie čísla a súbory z nich budú vybrané do galaprogramu v nedeľu.
24.5. utorok 14.00 Tisková konference - Slovenský inštitút (Jilská 16, P 1)
26.5. štvrtok 10.00 Brána jazyků otevřená - Divadlo "U Hasičů" (Římská 45, P 2) - vstupné 50 Kč
15.00 "Vítejte u nás" - Výstaviště
17.00 "Vítejte u nás" - Náměstí Jířího z Poděbrad
20.00 "Tradice z Maďarska" - Domovina KZ (Na Maninách 32a, P 7)
27.5. piatok 10.00 Brána jazyků otevřená - Divadlo "U Hasičů" (Římská 45, P 2) - vstupné 50 Kč
14.00 "Vítejte u nás" - Náměstí Míru
17.00 "Harmonie kontrastů" - Divadlo "U Hasičů" (Římská 45, P 2) - vstupné 70, 140 Kč
28.5. sobota 13.00 "Folklórní průvod" - Mariánské náměstí
14.00 "Folklórní maratón" - Staroměstské náměstí
19.00 "Setkání kontinentů" - Kulturní dům Vltavská (Bubenská 1, P 7) - vstupné 100 Kč
29.5. nedeľa 14.00 "Koncert duchovní hudby" - Kostel Nejsv. Salvátora
19.00 "Galaprogram" - Divadlo "Na Vinohradech" (Náměstí Míru 7, P 2) - vstupné 50 - 250 Kč
Vstupenky (předprodej v jednotlivých divadlech):
Predprodej a rezervace: limbora@limbora.cz,
Divadlo U Hasičů - Římská 45, Praha 2 tel. 222 516 910
Divadlo na Vinohradech - nám. Míru 7, Praha 2 tel. 224 257 601
Domovina KZ - Na Maninách 32a, Praha 7
Kulturní dům Vltavská - Bubenská 1, Praha 7
Festival podpořili:
Hlavní město Praha, Ministerstvo kultúry SR, Státní fond ministerstva kultury ČR, Městská část Praha 2, Městská část Praha 3, Městská část Praha 7
a
Aramis, Active Travel, Banquet Cathering, Česká televize, Český rozhlas, I.C.S., Karol Benický, Pragomedika, Remus, Tend, Trilabit
Děkuji manželům Miňovým za rychlou výpomoc s poskytnutím všech informací k festivalu. Editor

Diskusní fórum čtenářů

(prozatím 3 názory)

Ahoj ja tam budem vystupovať.Teda celý naš súbor

Vili29.05.2005 v 23:48
Právě jsem se vrátil z Vinohradského divadla v Praze, kde proběhl gala koncert tohoto festivalu. O hodně bohatém programu celé akce budu psát určitě v časopise Folklor, ale k vlastnímu gala zatím tolik: může litovat každý, pro koho je Praha dostupná. Byl to jeden z nejlepších závěrečných festivalových koncertů, které jsem měl v posledních letech možnost vidět. Organizátorům blahopřeji. Mělo to dramaturgii, režii, skvělou gradaci, byť se pracovalo se soubory rozdílné úrovně, které byyo účastníky, jak už to bývá. Poklona!!!

Vili21.05.2005 v 07:18
K reakci zveřejněné v diskusi u X. Jihočeského festivalu Kovářov

Děkuji, toto je opravdu lepší a nepřehlédnutelné místo pro zveřejnění a jsem přesvědčen, že informace, včetně rozpisu programu, je dosti obsáhlá i v tomto znění, zájemce se dozví téměř vše.

DALŠÍ INFORMACE: Limbora, folklorní soubor
Zveřejněno 21.05.2005 v 01:35 hodin


Copyright 1998-2023 © Luděk Šorm