[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism [ Úřad státní správy ]

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj ČR, která v rámci svého poslání koordinuje státní propagaci cestovního ruchu s aktivitami prováděnými podnikatelskými subjekty a rozvíjí střednědobou a aktuální strategii pro marketing produktů cestovního ruchu na domácím i zahraničním trhu.

Odvětví cestovního ruchu je významným faktorem české ekonomiky. Devizové příjmy z cestovního ruchu v roce 2005 dosáhly 110,9 mld. Kč a podíl devizových příjmů z cestovního ruchu na HDP činil 3,8 %. Přímo v tomto odvětví by mělo být v roce 2006 v ČR podle WTTC (World Travel & Tourism Council) zaměstnáno 109 000 osob (2,3 %), celková zaměstnanost (včetně nepřímé) by měla zahrnovat 601 000 pracovních míst (12,6 %), tzn., že každý 8. člověk by měl být zaměstnán v cestovním ruchu nebo souvisejícím odvětví.Hlavním cílem agentury CzechTourism je propagace České republiky jako lákavé turistické destinace doma a v zahraničí. Projekty realizované agenturou CzechTourism směřují k posilování pozitivní image České republiky. Po celém světě prezentuje Českou republiku 28 zahraničních zastoupení CzechTourism. CzechTourism pořádá fam tripy pro incomingové cestovní kanceláře, press tripy pro zahraniční novináře, prezentuje Českou republiku na zahraničních i domácích veletrzích, vydává a distribuuje obrovské množství prospektů a jiných propagačních materiálů. Dalším úkolem je analýza trhu, statistická šetření na téma příjezdového cestovního ruchu, zjišťování motivace příjezdu. Od roku 2003 CzechTourism podporuje také domácí turistiku. Jedním z jejích důležitých úkolů je také podpora českých regionů s cílem zvýšení zájmu o návštěvu regionů. S rozvojem cestovního ruchu se postupně vytváří i podmínky pro vyšší zaměstnanost a narůstají potřeby zajišťování dalších služeb pro nové hosty.Jedním z nástrojů podpory rozvoje domácí turistiky je projekt "KUDY Z NUDY", který je primárně zaměřený na nabídku aktivních možností, např. cyklistických, vodních nebo adrenalinových sportů, lyžování a dalších. Nabídka je rozdělena podle cílových skupin na mladé a aktivní lidi, rodiny s dětmi zaměřené na sport nebo spíše zvídavé a starší. Od vzrůstající nabídky a také kvality nabízených tuzemských služeb očekává CzechTourism příliv nových hostů do regionů České republiky.


Více na:
www.CzechTourism.cz
www.CzechTourism.com
www.turistevitani.cz

KONTAKTNÍ ADRESA:

CzechTourism
Vinohradská 46
120 00 Praha 2
Česko (CZ)
tel: (+420) 221 580 407
(+420) 221 580 486
fax: (+420) 221 580 420

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.CzechTourism.cz

AKTUALIZACE: Štěpánka Orsáková (CzechTourism) org. 2, 13.10.2006 v 15:43 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm