[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Šumperské atraktivity

S místy, spojenými s čarodějnickými procesy či významnými objekty, díky nimž město získalo na konci 19. století přídomek Malá Vídeň, se budou moci od června seznámit návštěvníci a obyvatelé Šumperku. Radnice připravuje dva nové okruhy, po nichž zájemce provedou zkušení průvodci.
V průběhu šumperské letní sezony jsou od června do konce září k dispozici následující atraktivity:
- Procházka ze 13. do 21 století
- Rozhled z radniční věže
a nejnověji připravujeme procházkové okruhy:
- Kde žily čarodějnice
- Malá Vídeň

Nové okruhy všechny zájemce seznámí jednak se smutnou historií čarodějnických procesů, ale také s historií těch nejzajímavějších staveb, které Šumperku daly přídomek "Malá Vídeň". Procházkové okruhy si mohou první zájemci projít již v neděli 3. června 2007.

Okruh "Procházka ze 13. do 21. století" prochází historickým jádrem města a poskytuje seznámení s historií města, s událostmi, které v průběhu staletí ovlivňovaly život ve městě i s nejvýznamnějšími historickými budovami v jeho centru. Okruh trvající asi 60 minut začíná před radnicí a pokračuje ulicemi Starobranskou a Úzkou kolem bývalého klášterního kostela Zvěstování Panny Marie, který je možné si prohlédnout i uvnitř, Geschaderova domu a bývalého zámku až na kostelní náměstí k sochám evangelistů a farnímu kostelu sv. Jana Křtitele (prohlídka jeho interiéru je součásti prohlídkového okruhu). Procházka končí na náměstí Míru u morového sloupu, ale je možné ji spojit i s rozhledem z radniční věže, kde je umístěný dalekohled.

Okruh "Kde žily čarodějnice" je novinkou blížící se letní sezony. Začíná na náměstí Míru a seznamuje nás s historií čarodějnických procesů v Šumperku a současně s domy, ve kterých žili buď údajné čarodějnice nebo lidé, kteří s touto smutnou historií měli něco společného. Postupně procházíme ulicemi Starobranskou, Kladskou, Radniční, Bulharskou přes Kostelní náměstí do ulice Černohorské, kde v bývalé šatlavě byly oběti procesů vězněny a mučeny, do ulice Lužickosrbské a Langrovy. Na popravišti na Šibeničním vrchu, které dnes najdete v areálu bývalého sanatoria na Reissově ulici, zemřelo 25 nevinných lidí ze Šumperka.

Procházkový okruh "Malá Vídeň" začíná stejně jako další dva okruhy na náměstí Míru a seznamuje nás s nejvýznamnějšími architektonickými zajímavostmi Šumperka 19. a počátku 20. století. Z náměstí Míru procházíme ulicí Bulharskou k Mariiným schodům, které nechal v Hanácké ulici postavit šumperský textilní podnikatel Ignác Seidel, sejdeme na ulici Okružní a dále ke Smetanovým sadům, přes Husovo náměstí, Žerotínovu ulici a ulici Dr. E. Beneše k budově Okresního soudu. Ulicemi M. R. Štefánika, Slovanskou a Gen. Svobody, kolem pošty přes ulici Starobranskou zpět na náměstí Míru.

I nové procházkové okruhy můžete spojit se závěrečným rozhledem z radniční věže.
Zveřejněno 23.05.2007 v 07:00 hodin


Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm