[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Arcidiecézní muzeum vystavuje nejstarší zvon v zemi

Od úterý 29. května vystavuje Arcidiecézní muzeum Olomouc nové exponáty - v Menším sklepení a v kapli sv. Barbory.
V Menším sklepení si lze prohlédnout raně gotický zvon z Ostravy-Zábřehu, který je patrně nejstarším dochovaným zvonem nejen na Moravě, ale i v Čechách. Zábřežský zvon z přelomu 13. a 14. století má zcela unikátní plastickou výzdobu, jejíž součástí je i otisk pečetního typáře a gotický štít s českým dvouocasým lvem. Jedná se o historicky i typologicky mimořádnou středověkou kovolijeckou památku, výrazně přesahující obvyklý regionální význam památek tohoto řemesla. Zvon váží 226 kg a je naprosto ojedinělý dvojitou "patrovou" korunou zdobenou hlavami řeholníků, patrně benediktinů. Zajímavost odhalila také spektrální analýza chemického složení, a to, že zvon obsahuje mimořádně vysokou příměs stříbra.

Do Arcidiézního muzea se vrací z výstavy "Sága moravských Přemyslovců" i jeden z jeho skvostů - plastika Krista Spasitele z 50. let 13. století. Osmdesáticentimetrová plastika ze sbírek Vlastivědného muzea Olomouc byla nalezena v zazdívce jižní zdi katedrály sv. Václava v Olomouci.

Obměny se dočkala i expozice v kapli sv. Barbory. Návštěvníci si nově mohou prohlédnout část souboru stříbrného bohoslužebného náčiní, zhotoveného stříbrníkem Franzem Wallnöferem pro olomouckého arcibiskupa Maxmiliána Josefa ze Sommerau-Beeckhu, z něhož se do dnešní doby zachovala kadidelnice s loďkou a lavabo, a stříbrný relikviář věnovaný arcibiskupovi Bedřichovi z Fürstenbergu. Tyto liturgické předměty doplní mešní roucho arcibiskupa Theodora Kohna. Exponáty jsou vídeňské provenience z druhé poloviny 19. století a pocházejí z katedrály sv. Václava.

Více informací:
Zveřejněno 01.06.2007 v 07:00 hodin


Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm